Εκδρομές Real Estate


Οι περιηγήσεις σε ακίνητα προσφέρουν στον πελάτη την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τα ακίνητα στην Ελλάδα, τους διάφορους τύπους και κατηγορίες (σπίτια, βίλες, διαμερίσματα, αρχοντικά κλπ.). Επιπλέον, ο πελάτης θα είναι σε θέση να λάβει αξιόπιστες πληροφορίες για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία αγοράς ακινήτου.

Το κατά προσέγγιση κόστος ξενάγησης μιας ομάδας 1-4 ατόμων είναι 70 € (για το ακριβές κόστος παρακαλούμε ανατρέξτε στον ειδικό μας). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να αγοράσει ένα ακίνητο, το κόστος θα επιστραφεί. Περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς και την επίδειξη ακινήτων και εδαφών.

Κατάλογος εγγράφων που απαιτούνται για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα:

  • Διαβατήριο
  • Πιστοποιητικό εργασίας
  • Visa
  • Ένα διαβατήριο πολίτη που επιβεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία του