Βρείτε το σπίτι σας

 
 
Πρόσθετες επιλογές
155 €
 • 200 μέτρα
 • 5 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
200 €
 • 240 μέτρα
 • 2000 μέτρα
 • 6 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
200 €
 • 140 μέτρα
 • 2000 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
380 €
 • 500 μέτρα
 • 2000 μέτρα
 • 4 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
165 €
 • 70 μέτρα
 • 400 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
165 €
 • 70 μέτρα
 • 400 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
115 €
 • 40 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
385 €
 • 150 μέτρα
 • 4500 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
385 €
 • 230 μέτρα
 • 500 μέτρα
 • 4 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
303 €
 • 200 μέτρα
 • 500 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
800 €
 • 250 μέτρα
 • 4 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
850 €
 • 270 μέτρα
 • 6 υπνοδωμάτια
400 €
 • 140 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
400 €
 • 140 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
350 €
 • 100 μέτρα
 • 2 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
500 €
 • 200 μέτρα
 • 4 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
330 €
 • 120 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
300 €
 • 120 μέτρα
 • 4 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ
299 €
 • 120 μέτρα
 • 3 υπνοδωμάτια
 • 1 πάρκινγκ